AAMA

(American Automobile Manufacturers Associatİon) Amerikan Otomobil Üreticileri Birliği

ACEA

(Association of European Automotive Manufacturers) Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği

ACS

(American Chemical Society) Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği

Adhezyon

Bir maddenin diğer bir maddeyi çekme kuvveti.

AFNOR

(Association Francais de Normalisation) Fransız Standartları Birliği

A.G.M.A

(American Gear Manufacturers Association) Amerikan Dişli Üreticileri Birliği

Akış noktası

Bir yağın veya damıtılmış yakıtın, düşük çalışma sıcaklıklarında akma kabiliyetinin göstergesi. Bu derece, sıvının önceden belirlenmiş koşullarda akışkan kalacağı en düşük ısıdır.

Akış noktası depresanı

Bir akaryakıtın akış derecesini veya düşük ısıdaki sıvılığını azaltmak için kullanılan katkı.

Akma noktası düşürücü

Madeni yağın düşük sıcaklık etkisiyle akıcılığını kaybetmemesi için klorlanmış mum ile tenlerin bir araya getirilmesinden elde edilen yüksek molekül ağırlıklı metakrilat polimer.

Alkali

Madeni yağlarda asidi nötralize ederek asidik ve korozif aşınmayı önleyen bazik özellikte madde.

Anilin noktası

Eşit miktardaki anilin ve hidrokarbon yakıtı veya ham yağın tamamen karışabileceği en düşük sıcaklık. Bir temel maddenin çözülmesini önlemek için kullanılan, hidrokarbon karışımlarının aromatik içeriğinin ölçüsü veya damıtılmış yakıtların setan değeri.

API

(American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü

Ash

Yüksek ısılı çalışma sırasında, yanma haznesinde ve diğer motor parçalarında oluşan madeni çökelti.

Ash1

Yağın yakılması, tortunun sülfürik asitle işlenmesi ve kuruması için buharlaştırılması ile belirlenen, bir yağın kül içeriği. Kütle başına % olarak ifade edilmektedir.

Asit değeri

Bir akaryakıttaki asiditenin tamamını veya bir kısmını nötralize etmek için gerekli olan KOH miktarının ölçüsü.

ASTM

(American Society for Testing Materials) Amerikan Malzeme Test Birliği

Aşınma

Görece hareketli iki yüzey arasında, partiküller (üç gövde) veya yüzey sertliği (iki gövde) nedeniyle oluşan aşınma.

Aşınma önleyiciler

Metalin metale temas etmesini engellemek için, fazla yük taşıyan parçalar üzerinde ince, yapışkan tabakalar oluşturan katkı maddeleri veya katkı maddelerinin reaksiyon ürünleri.

Bakır çürütme değeri

Bir akaryakıtın, saf bakırı çürütmeye yatkınlığının nitel ölçümü.

Bakteri önleyici

Sıvıların su bazlı elementlerinde bakteri oluşmasını önleyen ve kötü kokular oluşmasına engel olan katkı maddesi.

Baz değeri

Bir yağın bazlığını nötralize etmek için gerekli olan asit (perklorik veya hidroklorik) miktarı, KOH eşdeğerliğiyle ifade edilir.

Baz madde

Genelde rafine edilmiş petrolden veya seçilmiş bir sentetik malzemeden oluşan ve nihai yağ ürünlerini oluşturmak için katkı maddeleriyle karıştırılan baz sıvı.

Baz yağ oranı

Yağ maliyet hesaplamalarında, yerine katkı paketi alınan baz sıvı miktarı.

Bazlar

Tuz ve su oluşturmak için asitlerle reaksiyona giren bileşimler. Alkaliler, suda çözülebilen ve petroldeki asit kalıntılarını temizlemek için kullanılan bazlardır. Yağ katkılarına, yakıtın yakılması veya yağın oksidasyonu sırasında oluşan asitlerin nötralize edilmesi için yağda çözülebilen bazlar eklenmiştir.

BIA

(Boating Industry Associatİon) Bot Endüstrisi Birliği

Benzin

Sıvı hidrokarbonların uçucu bir karışımıdır, küçük miktarda katkı maddeleri içerir ve buji ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılmaya uygundur.

Benzin/etanol karışım

Baz benzin içerisinde denatüre yakıt içeren, buji ateşlemeli motor yakıtı. Kurşunlu veya kurşunsuz olabilir.

Beyaz yağ

Kozmetik ve ilaç gibi özel uygulama alanlarında kullanılan, çok rafine bir yağ ürünü.

Blow-by

Yanmamış yakıtın ve yanma sonucu oluşan gazların, içten yanmalı motorların piston halkalarından geçmesi ve bunun sonucunda yakıt incelmesi ve üst karter yağının kirlenmesi.

Brookfield

Newton teorileri dışındaki bir sıvının, kontrol altındaki bir ısı ve makaslama hızındaki, Brookfield vizkozite ölçeri ile ölçülen vizkozitesi.

BSI

(British Standards Institution) İngiliz Standartları Birliği

Buzlanma

Mikropit alanı; mikro düzeyde aşınma formu.

CEC

(Coordinating European Council) Avrupa Koordinasyon Konseyi

Cila

Motorun iç parçalarında oluşan ince, çözünemez ve silinemez bir tabaka. Birbirlerine yakın hareketli aksamın takılmasına ve işlev bozukluklarına yol açabilir. Dizel motorlarda, lake ismi verilir.

Cilalama (Delik)

Bir motordaki silindir deliğinin yüzey cilasının aşırı kayganlaştırılması ve sonuçta yağ keçesinin aşınması ve tüketim performansının düşmesi.

CMA

(Chemical Manufacturers Association) Kimyasal Üreticileri Birliği

COP

(Code of Practice) Pratik Kodlama

CRC

(Coordinating Research Council) Araştırma Koordinasyonu Konseyi

Çıkıntı

Vites dişlilerinde, yüzeydeki dalgalı bir görünüşle ortaya çıkan bir çeşit plastik akış.

Çizilme

Kayma yönünde oluşan ince yarıklar.

Çok dereceli yağ

Birden fazla SAE vizkozite derecesi sınıflandırma gereksinimlerini karşılayan ve tek dereceli bir yağdan daha geniş bir ısı aralığında kullanılabilen motor veya dişli yağı.

Çözücü ayrıştırma

Ağır gaz yağı ve diğer ağır maddelerden temel yağ maddelerinin, furfural veya fenol gibi çözücüler kullanılarak ayrıştırıldığı süreç.

Çözücü rafine etme

Yağın oksiditeye direncini, vizkozite endeksini ve katkılara tepkisini arttırmak için, damıtılmış yağlardan reaktif bileşenlerin (doymamış hidrokarbonlar) ayrıştırılması için yapılan rafine etme işlemi.

Çözünmezler

Kullanılmış yağlarda, toz, kir, aşınma partikülleri veya oksitlenme gibi nedenlerle oluşan kirletici maddeler. Çözünmezliklerini ölçmek için genelde pentan (petrolde bulunan uçucu gaz) veya benzen çözünmezleri olarak ölçülürler.

Damıtma

Benzin veya damıtılmış yakıtın uçuculuğunu belirlemek için uygulanan temel test.

Delinme

Yüzeyde delik oluşması; yorgunluk, aşırı yüklenme veya çürüme ile ilgili olabilir.

Denge

Bir sıvının akışkanlık direnci; vizkozite; toplam bir santimetre kalınlığındaki bir tabakada, bir sıvı tabakasının bir diğeri üzerinde, saniyede bir santimetre hızla hareket etmesi için gerekli olan makaslama gerilimi (dyne/cm2 cinsinden) ile belirlenir. Bu vizkozite, sıvı yoğunluğundan bağımsızdır ve doğrudan akışkanlık direnci ile ilgilidir.

Deterjan katıkları

Yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde oluşan birikintileri azaltan ya da oluşumunu önleyen bazik tuzlar.

Deterjan/Seyreltici

Bir deterjanla bir seyrelticiyi birleştiren katkı maddesi paketi.

DIN

(Deutsche Industrie Normen) Alman Endüstriyel Standartları

Dispersan katıklar

İlave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklık çalışma şartlarında tortu oluşumunu önleyen ya da geciktiren metal içermeyen külsüz katıklar.

EGR

Otomobillerdeki nitrojen oksitlerin (NOx) emisyonunu azaltan sistem. Sistem, egzoz gazlarını karbüratöre veya ana emme borusuna gönderir, burada hava/yakıt karışımı inceltilir, üst yanma ısıları düşürülür ve böylece NOx oluşma ihtimali azaltılır.

EHD

Yağ tabakasının çok yüksek basınç altındaki sıkışmaya dayanıklı olmaması nedeniyle, çiftli parçaların elastiki deformasyona uğradığı, devirli elemanlardaki yüksek birim yükleri ve hızları ile belirlenen bir yağ rejimi.

Elektrostatik önleyici katkı

Yüksek hızlı dağıtım sırasında, elektrostatik enerjiyi boşaltmak için hidrokarbon yakıtların iletkenliğini arttıran ve böylece yangın / patlama tehlikesini azaltan bir katkı maddesi.

EMA

(Engine Manufacturers Association) Motor Üreticileri Birliği

Emisyon (Hareketli kaynak)

Kurşunlu yakıtların yanması, çevre için zararlı kabul edilecek egzoz gazlarının emisyonuna neden olur. Su ve CO2 bu kategoride değildir ancak CO, NOx ve hidrokarbonlar yasal kontrole tabidir. Benzinli motorlar bu üç maddeyi de üretmektedir; dizel motorlar ayrıca, kontrol altında olan parçacıklı maddeler de üretir.

Emisyon (Sabit kaynak)

Yakıt bileşimi, elektrik santrallerindeki sülfür oksit ve parçacıklı madde emisyonunu etkileyebilir. Yerel yetkililer, bu tesislerde kullanılan ağır akaryakıtlardaki sülfür içeriğini kontrol etmektedir.

Emülsiyon katıkları

Makinelere sızan suyu kendi bünyesi içinde tutup paslanmaya engel olan maddeler.

EOLCS

(Engine Oil Licensing and Certification System) Motor Yağlan Lisans ve Belgeleme Sistemi

EP aşırı basınç katıkları

Relatif hareket eden yüzeylerde metalin metale temasını önlemek amacıyla yağlara eklenerek, film dayanıklılığını ve yük taşıma kapasitesini artıran katıklar.

Ferrografi

Manyetik partikül analizi.

Gaz yakıtları

Benzin ve dizel yakıtların yerine motorlu araçlarda gitgide daha fazla kullanılmakta olan, sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış hidrokarbon gazları (propan, bütan veya doğal gaz)

Genleşmeya bağlı aşınma

İki yüzey arasındaki küçük genleşme hareketinden doğan aşınma; kırmızı veya siyah pas oluşturabilir.

Görülen vizkozite

Belirli sıcaklık ve makaslama hızı şartlarında, Newton teorileri dışındaki sıvıların vizkozitesinin ölçüsü.

GRES

Bir akışkan yağlayıcı ile kalınlaştırıcının karışımından oluşan, kıvamı katıdan yarı akışkana kadar değişen madde.

Halka takılması

Bir pistonlu motorda, piston keçe alanındaki ağır tortular nedeniyle piston keçesinin yivinde donması veya pistonlu kompresörün donması.

Halkalar

Bir pistonun yivlerine yerleştirilen ve yanma sırasında basınç kontrolü sağlayan yuvarlak madeni parçalar. Ayrıca yağlama için yağ dağıtmakta da kullanılırlar.

Hasar

Aşırı yüklenme ve yorgunluk sonucu oluşan ve geniş oyuklar, delikler ve kırılmalarla ortaya çıkan ciddi hasar.

HDDEO

(Heavy Duty Engine Oil) Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları

Hidrodinamik yağlama

Yağ filminin kalınlığının 6000 Angstrom'dan fazla olduğu yağlama (kalın film yağlaması).

Hidrostatik yağlama

Yağ filminin kalınlığı 6000 Angstrom'dan az olduğu yağlama (ince film yağlaması).

ILSAC

(International Lubricant Standardization & Approval Commission) Uluslararası Madeni Yağ Standardizasyon ve Onay Komisyonu

ISO

(International Organizatİon for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu

İşlenmiş penetrasyon değeri

Bir gresin standart bir gres işleyicisinde belirli bir miktar dövülüp islendikten sonraki kıvam derecesi.

JAMA

(Japan Automobile Manufacturers Association) Japon Otomobil Üreticileri Birliği

JASO

(Japan Automobile Standarts Organizatİon) Japon Otomobil Standartları Organizasyonu

JIS

(Japanese Industrial Standards) Japon Endüstriyel Standartları

JSAE

(Society of Automotive Engineers, Japan) Japon Otomobil Standartları Organizasyonu

Kam

Sübapları açmak ve kapatmak için, içten yanmalı motorların çoğunda kullanılan eksantrik şaftlar.

Kanama (Bleeding)

Stoklama sırasında gresin yağ bileşenin ayrılması.

Kalınlaştırıcılar

Yağı grese dönüştüren ve gresin pek çok önemli özellik ve performans karakteristiklerini kontrol altında tutan maddeler.

Karıştırıcı

Su ve yağın dayanıklı bir karışım veya sübye oluşturmasını destekleyen katkı maddesi.

Katalitik konvertör

1975’den beri, araç emisyonu kontrol sistemlerinin önemli bir parçası. Oksitlendirici konvertörler, egzoz gazlarını hidrokarbonlar ve karbonmonoksitten (CO) arındırırken, azaltıcı konvertörler nitrojen oksit (Nox) emisyonlarını kontrol ederler. Her ikisi de yakıt veya yağdaki kurşun bileşenlerinden "zehirlenebilecek" soy metalden (platin, paladyum veya rodyum) katalizörler kullanır.

Katık

Başlangıçta madeni yağda bulunmayan ya da belli bir miktarda yer atan, yağlara istenen bazı özellikleri kazandırmak, yağların mevcut özelliklerini geliştirmek, istenmeyen bazı özelliklerini en aza indirmek ya da yok etmek amacıyla eklenen maddeler.

Katık stabilitesi

Katıkların kullanım ve depolama esnasında performanslarını koruyabilme yeteneği.

Kavitasyon

Hareket halinde yağın kaplaması gereken yüzeyi geçici olarak kaplayamaması.

Kinematik viskozite

Görünür viskozitenin yoğunluğa bölünmesi ile elde edilen "stoke" birimli değer.

Kohezyon

Bir maddeyi oluşturan parçacıkları bir arada tutan kuvvet.

Korozyon aşınması

Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan aşınma.

Korozyon önleyiciler

Yatak alaşımlarını ve metal yüzeylerini, yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asidik artıkların kimyasal etkisinden koruyan katıklar.

Kömür (karbon) kalıntısı

Bir yağ kontrol altındaki şartlarda yüksek ısıya maruz bırakıldıktan sonra geride kalan kömürümsü madde.

Köpük önleyiciler

Yağın havadan kolayca ayrılması ve köpürmemesi için kullanılan katıklar.

Madeni yağlar

Genel olarak, iki katı cismi birbirinden ayırmak ve sürtünme gücünü en aza indirerek kolay hareket etmesini sağlamak için kullanılan maddeler.

Metal pasivatörler

Metalin hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmemesi için madeni yağa eklenen katıklarlar.

Motor tortuları

Yanmamış veya kısmen yanmış yakıt veya üst karter yağındaki kısmi bozulma nedeniyle oluşan sert veya dirençli tortu, cila ve karbon kalıntısı birikimi. Yanan maddelerin yoğunlaşmasında oluşan su, karbon, yakıt veya yağ katkı kalıntıları, toz ve madeni parçacıklar da bu birikime katkıda bulunabilmektedir.

Motor yağının incelmesi

Yanmamış yakıtın üst karter yağını kirleterek, vizkoziteyi ve parlama noktasını azaltması. Bu durum, parçaların aşındığı veya yakıt sisteminde ayar bozukluğu olduğu anlamına gelebilir.

MSDS

(Material Safety Data Sheets) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

Mutlak viskozite

Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direnç (Kayma geriliminin kayma oranına bölümü sonucu "poise" birimli değer)

NALSAS

(North American Lubricant Standardization & Approva I System) Kuzey Amerikan Madeni Yağ Standardizasyon ve Onaylama Sistemi

Neft

Yüksek oranda kapalı sistem metilen grupları ihtiva eden, ham neft yağından elde edilen bir cins akaryakıt.

Nitrasyon

Nitrojen oksitlerin, yüksek ısılarda akaryakıtlara saldırdığı ve sonuçta vizkozite artışı ve tortu oluşumu meydana gelen süreç.

Nötr yağ

En çok kullanılan otomobil ve dizel yağlarının temelidir ve vakum damıtmada en üst tabakadan alınırlar.

Nötrlük değeri

Bir yağın asidite veya alkaliliğinin ölçüsü. Değer, bir gram yağı nötralize etmek için gerekli olan asit (HCl) veya baz (KOH) miktarının miligram/kütlesidir.

NLGI

(National Lubricating Grease Institute) Milli Yağlama Gresi Enstitüsü (Gresleri işlenmiş penetrasyon değerlerine göre sınıflandırır.)

NMMA

(National Marine Manufacturers Association) Milli Deniz Taşıtları Üreticileri Birliği

NVMA

(National Vehicle Manufacturers Association) Milli Taşıt Üreticileri Birliği

OEM

(Original Equipment Manufacturers) Orijinal Ekipman Üreticileri Birliği

Oksitlenme

Oksijenin akaryakıtı etkilemesi durumunda meydana gelir. Süreç, sıcaklık, ışık, madeni katalizörler ve su, asit veya katı kirleticilerin varlığı ile hızlanır. Sonuçta vizkozite artışı ve tortu oluşumu görülecektir.

Oksitlenme stabilitesi

Bir akaryakıtın oksitlenmeye karşı direnci ve, dolayısıyla, muhtemel servis ve depolanma süresinin bir göstergesidir.

Oksitlenme önleyici

Bir akaryakıta, oksitlenme direncini ve dolayısıyla servis veya depolanma süresini arttırmak için küçük miktarlarda eklenen ve antioksidan adıyla da bilinen madde.

Oktan değeri

Bir yakıtın, buji ateşlemeli bir motorda patlamayı önleme yeteneğinin ölçüsü. Standart tek silindirli, değişken sıkıştırmalı bir motorda, birincil referans yakıtlarla karşılaştırılarak ölçülür. Normal şartlarda, motor Araştırma Oktan Değerini (RON); sert koşullarda ise Motor Oktan Değerini (MON) ölçer. Yasa gereği dağıtım pompalarına oktan değerlerinin yazılması gereken durumlarda, Darbe önleme endeksi (AKI) kullanılır. Bu değer, RON ve MON değerlerinin aritmetik ortalamasıdır, (R+M)/2. Bu değer, Yol Oktan Değerine yakındır ve "ortalama" bir aracın yakıta nasıl tepki vereceğinin ölçüsüdür.

Otomatik şanzıman sıvısı

Motorlu araçlardaki hidrolik şanzımanlar için sıvı.

Oyuk

Bir sıvıda, sıvı tabakası içindeki hareket veya titreşim sonucunda alçak basınçlı buhar boşluklarının meydana gelmesi ve sonuçta oluşan hasar.

Oyuk zararı

Metalin, buhar boşlukları yoluyla yok edildiği bir aşınma süreci.

Ön ateşleme

Benzinli bir motorda, kıvılcım oluşmadan önce yakıt/hava karışımının yanması. Genelde, yanma haznesindeki akkor haldeki yakıt veya yağ kalıntıları nedeniyle meydana gelir, güç kaybına neden olur ve motora zarar verebilir.

Önleyici

Oksitlenme, paslanma vb. istenmeyen kimyasal reaksiyonları kontrol ederek, bir akaryakıtın performansını arttıran katkı maddesi.

Parafin

Ham parafin yağından elde edilen ve yüksek oranda doymuş hidrokarbonlar içeren bir cins akaryakıt. Genelde soğuk akış problemlerine yol açtığı düşünülmektedir.

Parlak yağ

Mamül karışımlarda, tabaka direncini arttırmak, aşınmayı önlemek ve yağ tüketimini azaltmak için kullanılan, düşük akışkanlıklı, ağır bir tortulu yağ maddesi. Genellikle, vizkozite düzeyi olan 210 °F’da SUS veya 100°C’da cSt şeklinde tanımlanır.

Parlama noktası

Bir sıvının, devamlı şekilde yanmadan önce (ateş noktası), ani yanmayı (bir parlama) destekleyeceği minimum ısı. Parlama noktası, bir akaryakıtla ilgili yangın ve patlama tehlikelerini belirleyen önemli faktörlerden biridir.

Pas önleyici katık

Makine içine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önlemek amacıyla madeni yağa eklenen polar organik bileşik.

Patlama

Buji ateşlemeli motorlarda silindirdeki hava / yakıtın son kısmının (uç gaz) kontrolsüz şekilde yanması.

PPD

Akma noktası düşürücü katıklar (madeni yağın akma noktasını düşürerek düşük sıcaklıklarda katılaşmasını önleyen polimerik maddeler)

Rafine etme

Ham yağı ve parçacıklarının mamül akaryakıtlar haline getirildiği süreçler dizisi; termal parçalama, katalitik parçalama, polimerizasyon, alkalizasyon, yeniden biçimleme, hidro parçalama, hidro şekillendirme, hidrojenleme, hidrojenle işleme, Hydrofining®, çözücü özütü alma, parafin arıtma, yağ arıtma, asitle işleme, kil filtreleme ve asfalt arıtma işlemlerini içerir.

SAE

(Society of Automotive Engineers) Otomotiv Mühendisleri Birliği

Sarılma ve çekiçleme

Vites dişlilerinde, yüzeye çekiçle vurulmuş gibi bir görüntü veren bir çeşit plastik akış; metal diş uçlarının üzerine sarılmış olabilir.

Sentetik yağ

Planlı ve öngörülebilir özelliklerdeki bir bileşim yaratmak için belirli bir kimyasal bileşime sahip reaktif maddelerden üretilen yağ.

Setan değer arttırıcı

Bir yakıtın setan değerini arttıran bir katkı maddesi (genellikle organik nitrat).

Setan değeri

Standart tek silindirli motor testiyle, dizel yakıtın yanma gecikmesini, referans alınan yakıtlarla karşılaştırarak ortaya çıkartılan, dizel yakıtın yanma kalitesinin ölçüsü. Setan değeri yükseldikçe, yüksek hızlı, doğrudan enjeksiyonlu bir motorun çalışması kolaylaşacak ve daha az "beyaz duman" ve "dizel boğulması" yaşanacaktır.

Setan endeksi

Bir dizel yakıtın setan değerini öngörmek için, fiziksel özelliklerinden hesaplanan bir değer.

Seyreltici

Üst karter yağındaki katı kirletici maddeleri koloit (ultramikroskopik parçacıklardan oluşan madde) düzeyinde tutarak, motor parçalarında tortu ve cila kalıntılarının oluşmasını önleyen katkı maddesi. Genelde madenidir ("külsüz") ve deterjanlarla birlikte kullanılır.

Sıkıştırılmış hava

Atmosferik basınçtan daha büyük basınçtaki hava.

Sıvı sürtünme

Hareket halindeki bir gaz veya sıvının molekülleri arasında meydana gelir ve makaslama gerilimi olarak ifade edilir. Katı sürtünmeden farklı olarak, sıvı sürtünme hız ve alana bağlı olarak değişir.

Siyah yağlar

Açık dişliler ve çelik kablolar için kullanılan ve ekstra katkı sağlayan, asfaltlı materyaller içeren yağlar.

SSI

Bir vizkozite düzenleyicinin, bir yağın, motor çalışmasına veya özel test koşullarına maruz kaldığındaki yüzde kinematik vizkozite kaybına olan katkısının ölçüsü.

Sürtünme

Bir objenin diğeri üzerindeki hareketine karşı direnç. Sürtünme, temas eden yüzeyler arasındaki kayganlığa ve birbirlerine doğru bastırıldıkları güce bağlıdır.

TBN

Toplam Baz Numarası (madeni yağdaki alkali madde miktarını belirten, mgKOH/g birimli değer). Motorin kükürt içerdiğinden dizel motor yağlarının TBN değeri önemlidir.

Taç

İçten yanmalı motorlarda, pistonun ateş segmanının üzerinde, doğrudan alev etkisine maruz kalan üst kısmı.

Temas aşınması

Metalin metale temas etmesiyle oluşan ve lokal kaynak veya yüzeyin parçalanması ile görülen aşınma.

Tortu

Motorun hareketsiz iç yüzeylerinde toplanan, normalde mayonez yoğunluğundaki kalın, koyu renkli tortu. Oluşumu, yağın çözünmez maddelerle aşırı yüklenmesi ile ilgilidir ve kömürümsü yoğunluğa gelecek şekilde ısınmadığı sürece silinerek temizlenebilir.

Uç nokta

Bir petrol maddesinin damıtılma testi sırasında kaydedilen en yüksek buhar ısısı.

Uç yağlama

Tam sıvı bir yağ tabakası geliştirilmeden, birbirine sürtünen iki yüzeyin arasının yağlanması. Bu durum, aşırı yüklenme durumlarında oluşur ve metalin metale değmesinin önlenmesi için, aşınma önleyici veya aşırı basınç (EP) katkılarının kullanılmasını gerektirir.

VI

Viskozite indeks geliştirici katıklar (sıcaklık değişiminin yağ viskozitesi üzerindeki etkisini azaltan, yağda eriyebilen organik polimerler)

Vizkozite

Bir yağın akma yeteneğinin ölçüsü. Bir yağın SAE derecesi, vizkozitesini belirtir ve bu temelde 10. derece bir yağ, 20. derece bir yağdan daha az yapışkandır. En genel kinematik vizkozite birimi, stoke’dur (St), ama bu yüksek bir değer olduğu için en sık kullanılan birim centistoke’dur (cSt). Kinematik vizkozite normalde 40 veya 100 derece sıcaklıkta ölçülür.

Vizkozite düzenleyici

Bir yağın vizkozitesinin ısı ile değişmeye yatkınlığını azaltan, genelde yüksek moleküler ağırlıklı bir polimerden oluşan yağ katkısı.

Yakıt etanol

Saf olmayan etanol (etil alkol, C2H5OH), su içerir ancak denaturant içermez.

Yatak göçmesi

Sabit durumdayken, bir yatak elemanının diğerine çarpmasıyla oluşan göçük.

Yağlama

Birbirlerine temas eden hareketli yüzeyler arasına sürtünme azaltıcı bir tabaka yerleştirilerek sürtünme ve aşınmanın kontrol edilmesi. Sıvı, katı veya plastik bir madde ile gerçekleştirilebilir.

Yeniden rafine etme

Kil temizleme, filtreleme veya daha gelişmiş metodlar kullanarak kullanılmış yağları işlemek ve yeniden kullanıma hazır hale getirmek.

Yorgunluk

Malzemenin dayanma sınırının ötesindeki stres nedeniyle bir yüzeydeki çatlama, pullanma veya kırılma.

Yoğunluk

Birim hacim başına düşen kütle.

Yüzey aşınması

Lokal kaynak veya çatlama nedeniyle oluşan anormal motor aşınması. Aşınma önleyici, aşırı basınç ve sürtünme düzenleyici katkılar kullanılarak engellenebilir.

Zift

Asfalt veya katran isimleriyle de adlandırılan zift, ham petrolün vakumla damıtılması sonucunda oluşan, kahverengi veya siyah bir tortudur. Doğada da, asfalt "gölleri" ve "katran" kumları şeklinde bulunabilir. Zift, yüksek moleküler ağırlığa sahip hidrokarbonlar ve az miktarda sülfür ve nitrojen bileşenlerinden oluşur.