Motor Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Viskozite Sınıflandırması

SAE Viskozite Sınıfı °C Sıcaklıkta Maks. Viskozite 30.000 cP Viskozite için Maks. Pompalama °C Sıcaklıkta Maks. Viskozite
Kış Yaz cP °C Min Max
0W - 3250 -30 -35 3,8 -
5W - 3500 -25 -30 3,8 -
10W - 3500 -20 -25 4,1 -
15W - 3500 -15 -20 5,6 -
20W - 4500 -10 -15 5,6 -
25W - 6000 -5 -10 9,3 -
- 20 - - - 5,6 9,3
- 30 - - - 9,3 12,5
- 40 - - - 12,5 16,3
- 50 - - - 16,3 21,9
- 60 - - - 21,9 26,1

Benzinli Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

SA

Ilımlı koşullarda çalışan eski benzinli ve dizel motorlar için kullanılan, herhangi bir katkı maddesi içermeyen yağlardır. Bu ürünler, ancak araç üreticisi tarafından önerildiklerinde kullanılmalıdır.

SB Ilımlı koşullarda çalışan eski benzinli motorlar için kullanılan, en az seviyede katkı maddesi içeren yağlardır. 1930'lardan sonra kullanılmaya başlanan bu yağlar oksidasyona ve yatak korozyonuna karşı dirençli olup ancak araç üreticisi tarafından önerildiklerinde kullanılmalıdır.
SC 1964-1967 arası modelde üretilmiş arabaların ve bazı kamyonların dahil olduğu servistir. Bu serviste kullanılan yağlar, benzinli motorlarda yüksek ve düşük sıcaklık depozitlerini, aşınma, pas ve korozyonu kontrol etmektedir.
SD 1968-1970 arası üretilmiş benzinli binek arabaları ve bazı kamyonların dahil olduğu servistir. 1971 ve daha sonraki modellerde de araç üreticilerinin önerileri ile bu servis için üretilmiş yağlar kullanılmaktadır. Bu servisteki yağlar yüksek ve düşük sıcaklık depozitlerine, aşınma, pas ve korozyona karşı SC seviyesine göre daha dayanıklıdır.
SE Bazı 1971 model ve 1972'den itibaren üretilmeye başlanan benzinli binek arabalarını ve bazı kamyonları kapsamaktadır. Bu servis için üretilen yağlar, API SC ve SD'ye göre yağ oksidasyonuna, yüksek sıcaklık motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı daha dayanıklıdır.
SF Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1980 yılı başında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu kategoride üretilen motor yağlarında, API Servis Sınıflaması SE'de istenilen asgari şartlardan oksidasyon stabilitesi arttırılmış ve aşınma önleyici performans geliştirilmiştir. Bu yağlar ayrıca, motor depozitlerine, pas ve korozyona karşı da koruyucu özelliğe sahiptir. Bu kategorideki yağlar; SE, SD veya SC seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilir.
SG Araç üreticilerinin bakıma ilişkin önerileri doğrultusunda, 1989 yılında yayınlanan ve benzinli araçlar için geliştirilen bir servistir. Bu seviyede üretilen motor yağlarının, daha önceki kategorilerde yer alan yağlara göre motor depozitlerine, yağ oksidasyonu ve aşınmaya karşı performansları arttırılmıştır. Ayrıca bu yağlar, pas ile korozyona karşı da koruyucu olup, SF, SF/CC, SE veya SE/CC seviyelerindeki yağların yerine de kullanılabilir.
SH SG test sonuçları, Kimyasal Madde Üreticileri Birliği (Chemical Manufacturers Associations, CMA) ürün onay koduna göre yapılmaktadır. Bu koda göre bir kere test edilecek yağda parametre ortalaması, üç kere test edilecek yağda bir test atılarak diğer iki testin ortalaması geçerli sayılmaktadır.
SJ 1997 Benzinli Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi SJ'yi karşılayan yağların yüksek sıcaklıkta depozit oluşumu, aşınma, köpük ve alevlenme özellikleri geliştirilmiştir. Bu yağlar CMA (Chemical Manufacturers Association) ürün onay kodlarına göre test edilmektedirler. API SH ve daha önceki API servis kategorilerini tavsiye eden motorlar da kullanılabilirler.
SL 1 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1 Nişan 2002 tarihinden itibaren üretilen motorlarda önerilecektir. Bu tarihten itibaren önce üretilmiş araçlarda da kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ tüketimi sağlayan yağlardır. En son ILSAC şartnamesini karşılayabilir ve/veya "Energy Conserving" sınıflamasına girebilir.

Dizel Motor Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

CA Genellikle hafif şartlar altında yüksek kaliteli yakıtlarla çalışan dizel motorları bu servise dahildir. Bu servis için üretilen yağlar yatak korozyonuna ve doğal havalandırmalı dizel motorlarda conta depozitlerine karşı dayanıklıdır. Yüksek kaliteli yakıt kullanılması nedeniyle aşınma ve depozit kontrolü için özel katkı maddeleri içermez. 1940'ların sonlarından 1950'lere kadar olan tüm motorlarda araç üreticisinin başka bir önerisi olmadığı sürece kullanılabilir.
CB Hafif ve orta şartlarda çalışan bu servisteki dizel motorlar CA seviyesindeki yağlara göre daha düşük kalitede yakıt kullandıkları için aşınma ve depozitlere karşı daha duyarlıdır. Yüksek kükürtlü yakıtların kullanıldığı doğal havalandırmalı dizel motorlar için üretilen bu yağlar, yatak korozyonuna, conta depozitlerine karşı gerekli korumayı sağlar. Bu servisteki yağlar 1949da hizmete sunulmuştur.
CC Orta ve ağır şartlar altında çalışan, doğal havalandırmalı, turboşarjlı ve süperşarjlı dizel motorlar ile ağır şartlarda çalışan bazı benzinli motorların yer aldığı bir servistir. Bu kategorideki yağlar 1961 'de piyasaya sunulmuş olup yüksek sıcaklık depozitleri ve yatak korozyonlarına karşı koruma sağlar; benzinli motorlarda ise düşük sıcaklık depozitlerine karşı dayanıklıdır.
CD Aşınma ve depozit kontrolünün yüksek olduğu, yüksek kükürtlü yakıtlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yakıt kullanabilen doğal havalandırmalı, turboşarjlı ve süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. Dizel motorlardaki yüksek sıcaklıktaki depozitlere ve yatak korozyonuna karsı koruyucudur.
CD-II Etkin bir aşınma ve depozit kontrolünün gerektirdiği iki zamanlı motorların yer aldığı bir servistir. Bu kategorideki yağlar, API CD seviyesindeki tüm performans şartlarını sağlar. Bu seviye 1985 yılında revize edilmiştir.
CE Düşük devirli - ağır yüklü ve yüksek devirli -ağır yüklü şartlar altındaki, yüksek performanslı turboşarjlı veya süperşarjlı dizel motorlar için geliştirilmiş bir servistir. 1984'ten bu yana geçerliliğini sürdüren bu kategorideki yağlar, CD seviyesindeki yağlara göre yağ eksilmesini, kalınlaşmasını, piston depozitlerini ve aşınmayı daha iyi kontrol etmektedir.
CF-4 1990 yılında yüksek devirli, dört zamanlı tipik dizel motorlar için geliştirilmiş; CE perfomansına göre daha az yağ tüketimi ve daha yüksek piston kontrolü sağlayan ağır hizmet kamyon ve uzun yol araçlarında kullanılan dizel motor yağının performans sınıflamasıdır.
CF-II 1991 yılında iki zamanlı dizel motorları için üretilen yağlar bu performans seviyesinde olmalıdır.
CF 1994 yılında yayınlanan, yüksek kükürtlü yakıtla çalışan indirekt enjeksiyonlu dizel motorların da dahil olduğu tüm turboşarjlı, süperşarjlı ya da doğal aspirasyonlu dizel motorlar için geliştirilmiş performans sınıflamasıdır. CD'ye göre bu sınıfta yer alan daha yüksek kontrollü depozit oluşumu daha az yatak korozyonu sağlayan dizel motor yağıdır.
CG-4 1994 Ağır Hizmet Dizel Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi CG-4, yüksek hızda, dört zamanlı dizel motorlarında, düşük kükürt oranına sahip yakıtların da kullanıldığı tüm ağır hizmet şartlarında kullanılan yağları tanımlar. API CG-4 yağlan, yüksek sıcaklıkta piston depozit oluşumu, aşınma, korozyon, köpürme, oksidasyon stabilitesi ve kurum birikimi oluşmasını önlerler. Bu yağlar 1994 egzos emisyonları standartlarını karşılayan yöntemlerde etkilidir ve API CD, CE ve CF-4 servis kategorilerinin önerildiği motorlarda da
kullanılabilirler.
CH-4 1998 Ağır Hizmet Dizel Motor Servis Kategorisi. API Servis Kategorisi CG-4, yüksek hızda, 1998 egzost emisyonları standartlarını karşılayan dört zamanlı motorlarda kullanılan yağları tanımlar. API CH-4 yağları, ağırlıkça %0.5'e kadar kükürt içeren dizel yakıtları kullanan dizel motorlar için özel olarak formüle edilmiştir. Bu yağlar bilhassa aşınma kontrolü, yüksek sıcaklık stabilitesi ve kurum dağıtma özelliklerini sağlayarak motor dayanıklılığını arttırır. Ayrıca, korozyona, kalınlaşmaya, köpürme ve kesilmenin neden olduğu viskozite kaybına karşı optimum koruma sağlar.
CI-4 Yeni dizel servis kategorisi olup Eylül 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Çok ağır hizmet dizel motor yağı kategorisi olup 2002 yılında açıklanan 2004 egzost emisyon standartlarını karşılayan dört zamanlı yüksek devirlerde kullanılan yağları tanımlamaktadır. Kükürt içeriği ağırlıkça % 0,5'e varan dizel yakıtlı tüm uygulamalar için hazırlanmıştır. Korozif kurum kontrolü, piston depozit oluşumu, kurum birikmesi, oksidasyon, yağ sarfiyatı gibi özelliklerde kontrol daha da geliştirilmiştir.

Benzinli Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması
(Association of European Car Manufacturers)

A1 Viskozitesini koruma özelliği ve oksidasyon kararlılığı CCMC G-4 limitlerini asan, yakıt ekonomisi sağlayan, düşük viskozite sınıflan için geçerli benzinli motor yağı.
A2 Genelde CCMC G-4 performansında, oksidasyon kararlılığı G-5'e eşdeğer konvansiyonel benzinli motor yağı.
A3 Viskozitesini koruma özelliği ve oksidasyon kararlılığı CCMC G-5 limitlerini aşan, uzun değişim süreli, düşük tüketimli, yüksek performanslı benzinli motor yağı.
A4 Gelecekteki GDI (direkt enjeksiyonlu) benzinli motorlar için rezerve edilmiştir.
A5 Düşük viskoziteli ve sürtünmeli özelliklerde uzun yağ değiştirme periyotlu.

Hafif Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması
(Association of European Car Manufacturers)

B1 Viskozitesini koruma özelliği CCMC PD-2 limitlerini a$an, yakıt ekonomisi sağlayan, düşük viskozite sınıfları için geçerli dizel motor yağı.
B2 Genelde CCMC PD-2 performansında, viskozitesini koruma özelliği geliştirilmiş, konvansiyonel dizel motor yağı.
B3 Viskozitesini koruma özelliği CCMC PD-2 limitlerini aşan, yoğun kurum altında viskozite artışı kontrol edilen yüksek performanslı dizel motor yağı.
B4 B3-98 performansına ek olarak direkt enjeksiyonlu motor testlerinden geçen dizel motor yağı.
B5 Yüksek performans ve/veya uzun yağ değiştirme periyoduna sahip, indirekt ve direkt enjeksiyon yakıt ekonomisi sağlayan dizel motor yağı.

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları ACEA Kalite Sınıflandırması
(Association of European Car Manufacturers)

E1 Genel olarak CCMC D-4 ve MB 227.1 performansında dizel motor yağı.
E2 Genel olarak CCMC D-4 performansının üstünde ve MB 228.1 performansında dizel motor yağı.
E3 Genel olarak CCMC D-5 ve MB 228.3 performansında, yoğun kurum altında viskozite artışı kontrol edilen dizel motor yağı. (Euro 1-2)
E4 Genel olarak CCMC D-5 limitlerini aşan ve MB 228.5 performansında dizel motor yağı. (Euro 1-2)
E5 E3 performansını aşan, yoğun kurum altında aşınmayı önleyen, vizkozitesini koruyan, yakıt ekonomisi sağlayan ve emisyon performansı yüksek dizel motor yağı. (Euro 2-3)

Benzinli Motor Yağları ILSAC Kalite ve Yakıt Ekonomisi Sınıflandırması
(International Lubricant Standardization & Approval Commission)

GF-1 API SH performansını sağlayan, ek olarak SAE OW, 5W ve 10W ile başlayan multigrade (çok mevsim) yağlarda EC-I (Energy Conserving-I) yakıt ekonomisi testinden geçen benzinli motor yağı.
GF-2 API SJ performansını sağlayan, ek olarak SAE OW, 5W ve 10W ile başlayan multigrade (çok mevsim) yağlarda EC-II (Energy Conserving-ll) yakıt ekonomisi testinden geçen benzinli motor yağı.
GF-3 API SL performansını sağlayan, ek olarak GF-2'ye göre daha düşük yağ tüketimi ve daha yüksek yakıt ekonomisi değerlerine sahip benzinli motor yağı.

Dişli Yağları SAE (Society of Automotive Engineers) Viskozite Sınıflandırması

SAE Viskozite Sınıfı

15.000 cP Viskozite için Maks. Sıcaklıklar °C

Viskozite cSt/100 °C

Kış Yaz Min Max
75W - -35 4,1 -
80W - -30 7 -
85W - -25 11 -
- 90 -20 13,5 24
- 140 -15 24 41
- 250 -10 41 -

Dişli Yağları API (American Petroleum Institute) Kalite Sınıflandırması

GL-1 Hafif şartlarda çaışan spiral, konik, sonsuz dişli tipi diferansiyel ve düz şanzımanlar için katıksız madeni yağ.
GL-2 Normal şartlarda çalışan sonsuz dişli tipi diferansiyeller için özel katıklı yağ.
GL-3 Normal şartlarda çalışan spiral ve konik diferansiyeller ve düz şanzımanlar için özel katıklı yağ.
GL-4 Ağır şartlarda çalışan hipoid dişli tipi diferansiyeller için aşırı basınç ve diğer özel katıklar içeren, MIL-L-2105 şartnamesinden geçen yağ.
GL-5 Ağır şartlarda çalışan hipoid dişli tipi diferansiyeller için aşırı basıncı ve darbeli yükleri karşılayan katıklar içeren MIL-L-2105 D şartnamesinden geçen yağ.
Endüstriyel Yağlar ISO Viskozite Sınıflandırması
(International Standardization Organization)

ISO Viskozite Sınıfı

Kinematik Viskozite 40°C Sıcaklıkta cSt

Kinematik Viskozite Limitleri 40°C Sıcaklıkta cSt (mm2/s)

ASTM Saybolt Viskozite Sayısı

Saybolt Viskozitesi 37.8 °C Sıcaklıkta SUS

Min Max Min Max
2 2,2 1,98 2,42 32 34 35,5
3 3,2 2,88 3,52 36 36,5 38,2
5 4,6 4,14 5,06 40 39,9 42,7
7 6,8 6,12 7,48 50 45,7 50,3
10 10 9,00 11 60 55,5 62,8
15 15 13,5 16,5 75 72 83
22 22 19,8 24,2 105 96 115
32 32 28,8 35,2 150 135 164
46 46 41,4 50,6 215 191 234
68 68 61,2 74,8 315 280 345
100 100 90,0 110 465 410 500
150 150 135 165 700 615 750
220 220 198 242 1000 900 1110
320 320 288 352 1500 1310 1600
460 460 414 506 2150 1880 2300
680 680 612 748 3150 2800 3400
1000 1000 900 1100 4650 4100 5000
1500 1500 1350 1650 7000 6100 7500
Endüstriyel Dişli Yağları AGMA Sınıflandırması
(American Gear Manifacturer's Association)
Pas ve Oksidasyon Önleyici Dişli Yağları AGMA No. ISO Viskozite Sınıfı Aşırı Basınç (EP) Dişli Yağları
AGMA No.
1 46  
2 68 2 EP
3 100 3 EP
4 150 4 EP
5 220 5 EP
6 320 6 EP
7 Compounded 460 7 EP
8 Compounded 680 8 EP
8 A Compunded 1000 8 A EP
Karşılaştırmalı Viskozite Sınıflandırması

###>>> RESİM GELECEK <<<####

Greslerin NLGI Penetrasyon (National Lubricating Grease Institue) Sınıflandırması
NLGI No. 25 °C Sıcaklıkta İşlenmiş Penetrasyon (1/10 mm)
000 445 - 475
00 400 - 430
0 355 - 385
1 310 - 340
2 265 - 295
3 220 - 250
4 175 - 205
5 130 - 160
6 85 - 115